Ketua RT Desa Bejiharjo

26 Oktober 2016 05:12:52 WIB

Data RT Desa Bejiharjo

 

No

PADUKUHAN

RT

NAMA

1

 Grogol I

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 Sunarto

 Suyanto

 Jumbadi

 Eko Heru Widodo

 Suparman

 Suharno

2

 Grogol II

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 Siswo Supardiyono

 Dirjo Sumpeno

 Jumari

 Suparman

 Tupar

 Edi

3

 Grogol III

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 Widodo

 Maryono

 Wahono

 Suprakno

 Ramidi Handoko

 Marjuki

 Paino Saputro

4

 Grogol IV 

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 Supriyono

 Sapto Heru Ananto

 Jumiyo

 Mujiyo

 Sarpan

 Jayus Panutur

 Widodo

 Sariyo

5

 Grogol V

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 Ngatini

 Feri priyanto

 Supriyanto

 Slamet Kuwatno

 Tugiran 

 Riyanto

 Supanto

 Lili Suherli Purba

6

 Grogol VI

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 009

 010

 Jumiyanto

 Muji Lesono

 Koniyanto

 Purwanto

 Kasiyanto

 Trisno Utomo

 Budi Rismanto

 Siswo Sugiyarto

 Wasono

 Sartono

7

 Gunungsari

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 Wakimin

 Rusyadi

 Iswanto

 Rismanto

 Edi Sutrisno

 Sadiyanto

8

 Ngringin

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 009

 010

 Ari Purnawan

 Sukamto

 Darmo Supoyo

 Supanto

 Muhadi Suparno

 Suyatno

 Sumarjiyanto

 Dwiyat Sutrisno

 Prapto Sutomo

 Priyo Saptono

9

 Kulwo

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 Basyori Mahfud

 Aris Sapto Nugroho

 Sugito

 Sudiyono

 Mugiyono

 Sutiyo

10

 Banyubening I 

 001

 002

 003

 004

 Suryadio

 Pandi

 Sunardi

 Darto Sukarno

11

  Banyubening II

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 Suhastono

 Purno hadi

 Hartono

 Dalimin

 Suhardi

 Wagino

12 

 Karangmojo

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 009

 010

 011

 012

 Supriyanto

 Sidik Suharyanto

 Sukarno

 Slamet Santoso

 Supriyanto

 Subarno

 Sanggit

 Basuki Rochim

 Muh Haryanto

 Paeno

 Suharto

 Wasito Sigit Nugroho

13

 Karanglor

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 Muryanto

 Marsudi

 Sunarto

 Giran Haryanto

 Karmiyo

 Warjono

 Suyatno

 Parno

14

 Bulu 

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 009

 010

 011

 012

 Suwandi

 Suwarno

 Sugiyanto

 Aris Budiyanto

 Harno

 Mukiran

 Muhari

 Wiro Diharjo

 Gunardi

 Pramono

 Pranoto Utomo

 Waspodo

15 

 Gelaran I

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 007

 008

 Sutiman

 Murofin

 Untung Supriyadi

 Arismanto

 Candra Heru. S

 Hendra Jaya

 Suhari

 Haryanto

16

 Gelaran II 

 001

 002

 003

 004

 Mukiran

 Sumanto

 Suwaryono

 Sugiyanto

17

 Gunungbang 

001

002

003

004

005

006

 Tri Gunadi

 Tugino

 Pardiman

 Suryadiyanto Satino

 Wasito

 Sardiyono

18

 Seropan

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 Sujud Priyanto

 Supriyanto

 Surani Syaifullah

 Sutoto

 Rubinah

 Sudarmanto

19

 Sokoliman I

 001

 002

 003

 004

 005

 006

 Suharto

 Lugimin

 Sarjono

 Jamhari Sidiq

 Wagiyana

 Suradi

20

 Sokoliman II

 001

 002

 003

 004

 005

 Sugito

 Karno Suwito

 Sulistyo

 Ahmad Zainudin

 Tukarno

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

GK Pulsa

Kunjungi Website

Cek Permohonan E-KTP

Cek Status Permohonan KTP

Kabar Desa Bejiharjo

Lokasi Bejiharjo

tampilkan dalam peta lebih besar